top of page

TRANG PHỤC TỐT NGHIỆP

Các sinh viên được tốt nghiệp có thể tự mua trang phục tốt nghiệp, hoặc nhờ Viện mua giùm. Tuy nhiên, mọi trang phục tốt nghiệp phải đúng theo quy định của Viện như sau:

Ghi chú: Tất cả các trang phục này có thể mua tại https://www.graduationattire.com, hoặc Amazon. 

 

1. Cao đẳng: Áo đen, nón đen, và nơ đen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cử nhân: Áo đen, nón đen, và nơ vàng.

3. Cao học Mục vụ: Áo đen (tay dài), khăn-vai sau nền đen có viền vàng-đỏ-xanh lá cây, nón đen, và nơ đỏ.

4. Cao học Thần học: Áo đen (tay dài), khăn-vai sau nền đen có viền đỏ-vàng-xanh lá cây, nón đen, và nơ đỏ-vàng.

5. Tiến sĩ Mục vụ: Áo xám (có gạch vai đen), khăn-vai sau đen có viền đỏ-vàng-tím, và nón đen hình lục giác có nơ vàng.

6. Tiến sĩ Thần học: Áo đen (có gạch vai và thân trước đỏ), khăn-vai và nón giống với TSMV.

7. Sinh viên đạt điểm ưu hạn (4.0 hoặc trên 4.0): Sinh viên tốt nghiệp thuộc các phân khoa đạt ưu hạn sẽ được mang thêm khăn-vai trước màu vàng có chữ HONOR.

8. Các giáo sư và ban lãnh đạo/HDVT: Giáo sư, nhân viên, thành viên ban lãnh đạo, HĐQT sẽ mặc trang phục theo các phân khoa mà mình đã tốt nghiệp, cộng thêm khăn-vai trước nền đen có viền vàng (có in chức vụ riêng), và một huy hiệu có hình logo của CBTS.

9. Mạnh thường quân: Sinh viên tốt nghiệp nhưng đã và đang trung tín dâng hiến cho Viện sẽ được mang dây nơ màu vàng.

10. Thành viên tuyển sinh: Sinh viên tốt nghiệp nhưng đã và đang tham gia công tác tuyển sinh cho Viện sẽ được mang dây nơ màu đỏ.

11. Mục vụ viên: Sinh viên tốt nghiệp mà đang là mục sư quản nhiệm/phụ tá mục sư sẽ được mang dây nơ màu xanh.

Screen Shot 2022-07-25 at 6.13.29 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 7.09.26 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 6.13.29 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 7.15.26 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 6.14.59 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 6.08.24 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 7.31.10 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 6.14.59 PM.png
Screen Shot 2022-07-30 at 5.40.39 PM.png
Screen Shot 2022-07-30 at 10.03.19 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 6.16.50 PM.png
Screen Shot 2022-07-28 at 8.16.51 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 6.20.06 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 7.40.02 PM.png
Screen Shot 2022-07-28 at 8.16.51 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 6.20.06 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 9.40.03 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 7.51.09 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 7.41.48 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 7.42.28 PM.png
Screen Shot 2022-07-25 at 7.42.20 PM.png
Screen Shot 2022-07-30 at 10.08.22 PM.png
bottom of page