top of page

Đây là bài thi tuyển sinh cho tất cả các tân sinh viên. Nội dung của bài thi này bao gồm kiến thức về Kinh Thánh, quan điểm thần học, giáo lý căn bản, và đức tin của thí sinh. Hình thức của bài thi này là "thi trắc nghiệm": thí sinh phải đọc cẩn thận các câu hỏi, và chọn câu trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi. Mục đích của bài thi này là để giúp Viện biết cách tư vấn cho các thí sinh chọn các phân khoa và môn học thích hợp. Chúc các thí sinh đạt kết quả tốt nhất!

Ghi chú: Các thí sinh phải điền Họ và Tên đầy đủ trong phần ô trống phía dưới chữ Your Name, sau đó bấm vào chữ Continue. (Thí sinh không cần phải điền vào phần Admin Password).

bottom of page