top of page

Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;
(II Phi-e-rơ 1:10)

Chúc mừng các Sinh viên là những người đã tốt nghiệp một trong các chương trình đào tạo của CBTS. Sau đây là các câu hỏi mà các ứng viên tân mục sư phải trả lời trong buổi khẩu vân.

 

CÁC CÂU HỎI KHẨU VẤN TÂN MỤC SƯ:

 

A.  Sự kêu gọi

    1.      Xin đưa ra ba lý do biết mình được Chúa kêu gọi làm mục sư.

    2.      Xin đưa ra ba điều khác biệt giữa một mục sư và người tín hữu bình thường.

    3.      Điều gì là hợp lý cho một người từ bỏ chức vụ mục sư?

    4.      Nếu như có điều gì đó khiến bạn phải rời chức vụ mục sư thì đó là điều gì?

    5.      Khi trở thành một mục sư thì điều gì là trở ngại lớn nhất đối với bạn?

B.  Gia đình

    1.      Theo bạn thì người vợ mục sư có cần được sự kêu gọi của Chúa không?

    2.      Xin đưa ra ba lý do tại sao người vợ mục sư phải có cùng sự kêu gọi với chồng?

    3.      Bạn có biết vợ mình có cùng sự kêu gọi của Chúa không?

    4.      Vợ bạn có ủng hộ bạn bước vào chức vụ mục sư không?

    5.      Bạn đã có cầu nguyện  chung với vợ bạn về quyết định này chưa?

C.  Đời sống thuộc linh

    1.       Bạn có đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? Cách đọc như thế nào?

    2.      Bạn có cầu nguyện mỗi ngày không? 

    3.      Bạn có nhóm gia đình lễ bái mỗi ngày không?

    4.      Bạn có đi ra làm chứng đạo thường xuyên không?

    5.      Cách dâng hiến tài chánh của bạn như thế nào?

D.  Học vấn

    1.      Theo bạn thì học vấn quan trọng như thế nào đối với một mục sư?

    2.      Theo bạn thì bằng cấp và kiến thức điều nào quan trọng hơn?

    3.      Xin đưa ra ba lý do tại sao học vấn là quan trọng đối với mục sư?

    4.      Bạn có một kế hoạch như thế nào về vấn đề học vấn của bạn?

    5.      Xin đưa ra ba phương cách giúp người mục sư tăng trưởng kiến thức của mình.

E.  Quan điểm thần học

    1.      Theo bạn thì Kinh Thánh có sai lạc không vì có nhiều bản dịch không khớp với nhau?

    2.      Giáo lý Ba Ngôi rất khó để giải thích vậy bạn có tin vào giáo lý Ba Ngôi không? Giải thích tại sao?

    3.       Có người nói Kinh Thánh dạy là ngược lại với phong tục, luật pháp của xã hội thì bạn trả lời như thế nào?

    4.      Bạn nghĩ như thế nào về quan hệ và hôn nhân đồng tính?

    5.      Bạn nghĩ người Công giáo có được cứu rỗi chưa? Và tại sao?

F.  Sự liên hệ

    1.      Theo bạn thì tại sao CMA (truyền thông) không chấp nhận tín lý Ngũ tuần?

    2.       Giáo hội của bạn có những ưu-khuyết điểm gì? Nếu phải chọn một giáo phái thì bạn chọn giáo phái nào?

    3.      Nếu các mục sư trong khu vực bạn hầu việc Chúa không chấp nhận chức vụ của bạn thì bạn cần phải làm gì?

    4.      Xin nêu ra ba nguyên tắc khi làm việc chung với những người khác quan điểm thần học / giáo phái với mình.

    5.      Làm sao để có mối quan hệ tốt đẹp với các mục sư khác giáo phái trong vùng?

G.  Khải tượng

    1.       Sau khi được thụ phong thì bạn sẽ thực hiện điều gì trước tiên tại Hội Thánh của bạn?

    2.      Bạn muốn thực hiện điều gì trong vòng năm (5) năm tới?

    3.      Tại sao bạn muốn thực hiện điều này trong 5 năm tới?

    4.      Bạn sẽ thực hiện khải tượng của bạn như thế nào?

    5.      Bạn hiện tại đang có những điểm mạnh và điểm yếu nào đối với khải tượng của mình?

bottom of page