top of page

Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;
(II Phi-e-rơ 1:10)

Chúc mừng các Sinh viên là những người đã tốt nghiệp một trong các chương trình đào tạo của VBI; đây là bài thi tuyển để các bạn được vào học chương trình nâng cao cho các chuẩn Mục sư.

Số điểm cần có là 80% trên 100 câu hỏi!

bottom of page