top of page

NƠI GHI DANH VÀO GIÁO SƯ ĐOÀN-VBI

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ.
(Ma-thi-ơ 28:19)

Quý ứng viên Giáo sư V.B.I. có thể nộp đơn tại đây. Các đơn nào không đầy đủ các thông tin yêu cầu sẽ bị loại. Các thông tin cần có trong đơn như sau:

Name: Tên và Họ đầy đủ

Email: Địa chỉ email đúng và thường sử dụng

Phone: Số điện thoại thường sử dụng

Address: Địa chỉ thường trú

Subject: Ghi rõ "Đơn Xin Gia Nhập Giáo Sư Đoàn V.B.I."

Message: Ghi rõ đức tin, gia cảnh, học vấn, và kinh nghiệm sư phạm.

Sau khi nộp đơn tại đây, ứng viên phải xem                                         và đáp ứng các yêu cầu trong thời gian sớm nhất.

Sau khi nhận được đơn của quý ứng viên, Văn phòng Giáo sư Đoàn của V.B.I. sẽ có thư trả lời chính thức cho ứng viên.

     

           

  Name *

  Email *

  Phone

  Address

  Subject

  Message

  Success! Message received.

  bottom of page