top of page

Khải Tượng:
 
Cho đến thời điểm của Năm 2012, tại Hoa Kỳ chỉ có bốn Trường Kinh Thánh của người Việt Nam. Trong số này, có ba trường là thuộc riêng của các giáo phái, còn lại một trường là dạy cho sinh viên không phân biệt hệ phái, nhưng ngôi trường này lại thu học phí rất cao. 
 
Trong khi, có rất nhiều Con-dân Chúa rất cần được trang bị kiến thức Kinh Thánh và Thần học để được sai phái vào các công trường thuộc linh. Đứng trước nhu cầu quan trọng đó, và đồng thời nhìn thấy được một xã hội sẽ phụ thuộc rất nhiều vào internet trong đó có lãnh vực giáo dục. 
 
Vì thế, thông qua phương pháp giáo dục trực tuyến (online) ít tốn kém và thuận lợi về thời gian, những người sáng lập quyết tâm thành lập một ngôi trường giảng dạy Kinh Thánh và Thần Học không phân biệt hệ phái và cấp học bổng toàn phần cho sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị lời Chúa cho các Tôi-con Chúa, là những người mong muốn được trang bị cho sự phục vụ Chúa Jêsus Christ.

bottom of page