top of page

Sơ Lược:
 
Vào giữa năm 2012, Mục sư Nguyễn Minh Nhựt có ý định thành lập một lớp học Kinh Thánh online, ông có mời Mục sư Phạm Ngọc Hùng cộng tác. Trong lúc thông công cùng nhau, Mục sư Phạm Ngọc Hùng đã có khải tượng là mở một Trường Kinh Thánh online thay vì chỉ là một lớp học Kinh Thánh online, và ý tưởng đó đã trở thành hiện thực. Bởi đức tin và được sự ban phước của Chúa, Trường Kinh Thánh Cho Người Việt Nam đã được hình thành và được tiểu bang Washington cấp phép hoạt động như một trường Kinh Thánh tư thục bất vụ lợi vào Ngày 01, Tháng 10, Năm 2012. 
 
Đến năm 2017, trong lần Hội Thảo lần thứ 5 tại San Diego, California, Trường Kinh Thánh cho Người Việt Nam chính thức đổi tên thành Thánh Kinh Viện-Việt Nam. 
 
Sau bảy năm liên tiếp giữ chức Viện Trưởng, Mục sư Nguyễn Minh Nhựt đã phải từ chức sau lần Hội thảo kỳ 7, 2019 tại Houston. Mục sư Đoàn Lộc là một trong những sáng lập viên đã tiếp nối chức vụ Viện Trưởng.

Sau ba năm trong chức vụ Viện Trưởng, Mục sư Đoàn Lộc vì bận nhiều mục vụ khác nên Mục sư Phạm Hùng đã tiếp nhận chức vụ Viện Trưởng. 

Đến năm 2022, trong lần Hội Thảo lần thứ 9 và kỷ niệm 10 năm thành lập tại Olympia, Washington, Thánh Kinh Viện Việt Nam đã có tên mới là Thánh Kinh Thần Học Viện-Đấng Christ. Sự thay đổi tên này là cho phù hợp với vị thế và khải tượng của Viện.

bottom of page