top of page

Học Phí:

 

Bước đi bằng đức tin là kim chỉ nam để CBTS quyết tâm theo đuổi khải tượng ban đầu là, “không thu học phí của sinh viên”. Tuy nhiên, trong mười năm qua đã có rất nhiều sinh viên không ý thức được giá trị của việc học "miễn phí" này, và sự không nghiêm túc trong việc học của họ đã làm lãng phí nhiều thời gian và công sức của nhiều người. Vì thế, Viện đã đề ra giá học phí tượng trưng như sau:

Lệ phí ghi danh: (chỉ đóng một lần và áp dụng cho tất cả sinh viên)

    . $50 USD

    . $50 USD Các sinh viên (cũ) bỏ học liên tục trong 1 năm hay 3 khóa học sẽ phải đóng lại lệ phí ghi danh này.

 

Lệ phí tốt nghiệp: (Sinh viên tại Việt Nam và khu vực Châu-á được giảm 50%)

    . $300 USD - Cử Nhân

    . $400 USD - Cao Học

    . $500 USD - Tiến Sĩ

 

Ghi chú: Phần học phí Viện gia hạn đến 2030 sẽ áp dụng

 

Học Phí: (Học phí được tính trên mỗi môn học)

    . Sinh viên tại Việt Nam

      - $5 - Cử Nhân

      - $10 - Cao Học

      - $20 - Tiến Sĩ

    . Sinh viên ngoài Việt Nam

      - $50 USD - Cử Nhân

      - $75 USD - Cao Học

      - $100 USD - Tiến Sĩ

 

 

Nộp đơn xin học hổng tại dây:

 

Học bổng: Tất cả các sinh viên đều có quyền nộp đơn xin học bổng bán phần hoặc toàn phần (học bổng chỉ áp dụng cho học phí, không áp dụng cho các lệ phí khác). Tuy nhiên, Viện sẽ cấp học bổng cho sinh viên dựa theo khả năng tài chánh mà Viện đã nhận được từ các ân nhân bảo trợ, và Viện sẽ xét đơn theo thứ tự, đơn nào nộp trước sẽ được xét trước. Các trường hợp được cứu xét đặc biệt khi sinh viên không có việc làm, gia đình có 3 con nhỏ trở lên, là người đang hầu việc Chúa tình nguyện. Tất cả các đơn xin học bổng phải nộp trước Ngày 01, Tháng 06, mỗi năm.

Các cách để sinh viên đóng các lệ phí và học phí:

     . Gửi check hoặc money order về văn phòng của V.B.I. 3210 Sleater Kinney Rd. NE Olympia, WA 98506.

     . Trả bằng thẻ tín dụng tại: https://bsfvn.boards.net/page/donation

     . Chuyển khoản tại Việt Nam: Đến các chi nhánh của ngân hàng AGRIBANK chuyển tiền vào trương mục 6140205739334, người chủ trương mục là Nguyễn Thị Thanh Tâm. Điện thoại liên lạc: 0908290277

     . Zelle: (360) 704-9252

Ghi chú: Tất cả các lệ phí này sẽ không hoàn lại.

bottom of page