top of page
Screen Shot 2022-05-08 at 6.52.11 PM.png

Kính thưa: Quý Tôi-tớ Chúa, Con-dân Chúa, Giáo sư và Sinh viên Thánh Kinh Thần học Viện-Đấng Christ thân mến!

 

Chúng ta đang sống giữa một giai đoạn quan trọng nhất của lịch sử nhân loại nói chung, và Hội Thánh của Đấng Christ nói riêng. Bởi vì, như chúng ta đã và đang chứng kiến lời của Đấng Christ về thời kỳ cuối rốt được ứng nghiệm như: Dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, đói kém, và sự suy đồi về đạo đức trong xã hội, và ngay trong các Hội Thánh.

 

Đứng trước thời khắc quan trọng này của lịch sử, là lúc chúng ta sẽ chứng kiến sự tái lâm đầy vinh hiển của Đấng Christ, thì chúng ta phải chủ động tham gia vào “cuộc chiến” giải cứu những linh hồn tội nhân bằng chiến lược rao giảng Phúc-âm cứu rỗi của Đấng Christ. Và, muốn trở thành một người lính thiện chiến trong Binh đoàn Phúc-âm của Đấng Christ, thì chúng ta phải tình nguyện tham gia vào một “quân trường” để được huấn luyện và được sai phái vào chiến trường. 

 

Thánh Kinh Thần Học Viện-Đấng Christ là nơi thu nhận và đào tạo cho tất cả các Chí Nguyện Quân của Đấng Christ. Tại đây, mọi Chí Nguyện Quân sẽ được trang bị tinh thần dấn thân của Đấng Christ, vũ khí và chiến lược của Đức Thánh Linh, và khi mãn khóa sẽ được sự tấn phong và sai phái từ Đức Chúa Cha. 

 

Trước ngày lớn và trọng đại đó, mỗi Chí Nguyện Quân của Đấng Christ phải cùng hướng đến một khải tượng chung là: Mỗi một người trong số 100 triệu người Việt Nam tại Việt Nam và hải ngoại phải được nghe Tin lành Cứu rỗi của Đấng Christ một cách cá nhân từ các Chí Nguyện Quân. Mỗi làng, ấp trong khắp các tỉnh thành Việt Nam phải có các trạm y-tế, trường học do các Chí Nguyện Quân thành lập để cứu giúp đồng bào và làm cơ sở giảng Phúc-âm của Đấng Christ. Và, phải có các đoàn truyền giáo lưu động để đi đến những nơi xa xôi và hẻo lánh nhất Việt Nam, và những nơi nào có các cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên toàn thế giới để đem Phúc-âm Cứu rỗi của Đấng Christ đến cho đồng bào. 

 

Tôi kêu gọi Quý vị, là những người có cùng khải tượng với Thánh Kinh Thần Học Viện-Đấng Christ hãy gia nhập ngay hôm nay vào Binh đoàn Phúc-âm của Đấng Christ. Hãy gia nhập để làm những người lãnh đạo, giáo sư giảng dạy, nhân viên kỹ thuật, mạnh thường quân, người cầu thay, và quan trọng nhất là trở nên những sinh viên để được trang bị cho sự phục vụ Đấng Christ hiệu quả. 

 

Mong muốn thật hết lòng!

 

Giáo sư Viện trưởng,

 

Mục sư Phạm Ngọc Hùng

bottom of page