top of page

NƠI GHI DANH LÀM GIÁO SĨ

Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15)

Các ứng viếng làm giáo sĩ có thể nộp đơn ghi danh tại đây. Xin cung cấp các thông tin cần có trong đơn như sau:

Name: Tên và Họ đầy đủ

Email: Địa chỉ email đúng và thường sử dụng

Phone: Số điện thoại thường sử dụng

Address: Địa chỉ thường trú

Subject: Ghi rõ "Đơn Xin Làm Giáo Sĩ"

Message: Ghi rõ tại sao muốn tình nguyện làm giáo sĩ? Đã học xong văn bằng nào của CBTS? Nếu được tuyển thì khi nào sẽ ra đi? Làm giáo sĩ cho vùng (khu vực) nào? Muốn làm giáo sĩ trọn thời gian, bán thời gian, hay giáo sĩ tình nguyện? Muốn có điều kiện gì? 

 

 

LIÊN LẠC VỚI CBTS

Cell phone (360) 704-9252 

 

Mail: 3210 SLEATER KINNEY RD. NE. OLYMPIA, WA 98506

 

Email: truongkinhthanhchovn@gmail.com 


 

  Name *

  Email *

  Phone

  Address

  Subject

  Message

  Success! Message received.

  bottom of page