top of page

Vấn Đề Đạo Văn:

 

Đạo văn là khi một người sử dụng một tư liệu của người khác bao gồm: Một câu nói, một đoạn văn viết, hay một số liệu thống kê nào đó từ video, báo chí, sách, trên internet, mạng xã hội, và từ lớp học.., trong bài viết của mình mà không ghi rõ nguồn gốc và tác giả của tư liệu đó.

 

Bảo vệ sản phẩm trí tuệ là điều mà chính phủ Hoa Kỳ rất xem trọng, và chính phủ Hoa Kỳ có luật để chế tài (hình phạt) những ai vi phạm. Riêng trong ngành giáo dục thì tất cả các trường học của Hoa Kỳ nghiêm cấm việc này rất nghiêm ngặt. Bởi vì, đạo văn là một bằng chứng cụ thể chứng minh tính thiếu trung thực của một người, và được xem như người đó có hạnh kiểm và đạo đức kém. Đồng thời, đạo văn cũng được xem là một hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ của người khác.

Làm một sinh viên thần học, bạn phải biết rằng: Mọi hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến danh của Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31). Phải biết tôn trọng “tài sản” của người khác và tránh vi phạm Điều răn Thứ 10 (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17). Phải biết tự tôn trọng mình và ghi nhớ trách nhiệm làm gương cho người khác (Rô-ma 14:19). Phải rèn luyện đức tính trung thực trong mọi lúc, mọi nơi, và mọi việc, từ việc nhỏ đến việc lớn (II Phi-e-rơ 1:6).

 

Người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là cá nhân sinh viên nào vi phạm đạo văn. Đồng thời, người chịu trách nhiệm liên đới là giáo sư đứng lớp, nếu như giáo sư đó ngay từ đầu lớp học đã không thông báo về nội quy này của CBTS cho sinh viên, hoặc là giáo sư đó bao che cho việc đạo văn của sinh viên. Giáo sư đứng lớp phải có trách nhiệm giải quyết việc vi phạm đạo văn đối với sinh viên nào vi phạm chiếu theo nội quy này, và phải thông báo về cho Giám học mọi chi tiết của sự vụ.

 

Nếu sinh viên vi phạm lần thứ nhất thì sẽ bị giáo sư cảnh cáo, và bài tập đó sẽ bị điểm F. Nếu sinh viên đó tái phạm lần thứ hai sẽ phải viết một thư cam kết không tái phạm gửi cho giáo sư đứng lớp và Giám học; đồng thời môn học đó của sinh viên vi phạm sẽ bị điểm F. Nếu sinh viên đó tái phạm lần thứ ba thì lập tức bị đuổi học, và toàn bộ học bạ của sinh viên đó sẽ bị xóa bỏ.

 

Nếu một sinh viên đang là giáo sư/phụ giáo của C.B.T.S. mà vi phạm đạo văn thì ngay lần vi phạm đầu tiên sẽ bị lấy tên ra khỏi lớp học đó, và không được tham gia giảng dạy tại C.B.T.S. trong vòng 1 năm. Sau một năm, nếu sinh viên (giáo sư) đó muốn tái phục vị trí giáo sư của C.B.T.S. thì phải viết một thư cam kết không tái phạm gửi cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và HĐQT sẽ đưa ra quyết định.

bottom of page