top of page

Tại Sao Nên Chọn Thánh Kinh Thần Học Viện-Đấng Christ?

Tiếp nhận sinh viên từ mọi hệ phái Tin lành.

Cấp học bổng đến toàn phần cho sinh viên.

Thuận tiện về thời gian học tập của sinh viên.

Sinh viên có cơ hội trở nên người phục vụ tại C.B.T.S.

Tư vấn mục vụ cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên được tiếp cận với một thư viện phong phú tư liệu Cơ-đốc.

Sinh viên được hướng dẫn bởi giáo sư đoàn đầy đức tin và yêu thương.

PayPal ButtonPayPal Button

Khải Tượng

Bởi vì, cho đến thời điểm của Năm 2012, tại Hoa Kỳ chỉ có bốn Trường Kinh Thánh của người Việt Nam. Trong số này, có ba trường là thuộc riêng của các giáo phái, còn lại một trường là dạy cho sinh viên không phân biệt hệ phái, nhưng ngôi trường này lại thu học phí rất cao. 

 

Trong khi, có rất nhiều Con-dân Chúa rất cần được trang bị kiến thức Kinh Thánh và Thần học để được sai phái vào các công trường thuộc linh. Đứng trước nhu cầu quan trọng đó, và đồng thời nhìn thấy được một xã hội sẽ phụ thuộc rất nhiều vào internet trong đó có lĩnh vực giáo dục. 

 

Vì thế, thông qua phương pháp giáo dục trực tuyến (online) ít tốn kém và thuận lợi về thời gian, những người sáng lập quyết tâm thành lập một ngôi trường giảng dạy Kinh Thánh và Thần Học không phân biệt hệ phái và cấp học bổng toàn phần cho sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị lời Chúa cho các Tôi-con Chúa, là những người mong muốn được trang bị cho sự phục vụ Chúa Jêsus Christ.

bottom of page