top of page


TUYỂN SINH

Kính thưa: Tòan thể Quý Tôi-Con Chúa! 

Cơ-đốc giáo dục là một công tác quan trong, vì nó là nhân tố trọng-yếu làm Hội Thánh tăng trưởng cả về chất là lượng. Trong suốt hơn 10 năm qua, CBTS không ngừng thực thi trọng-mệnh này. Tính đến nay, có hàng ngàn sinh viên đã và đang theo học, rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp và bước vào các chức vụ giáo sư, mục sư chăn bầy, giáo sĩ, và mục vụ viên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều Hội thánh và Tôi-con Chúa xa-gần vẫn chưa biết về Giáo trình của CBTS. Nếu Quý Tôi-Con Chúa là người đang tiếp cận với thông tin này, xin hãy tìm hiểu để tham gia và giúp quảng bá đến nhiều người được biết. Sau đây là những câu hỏi mà nhiều người muốn biết về CBTS:

 

Hỏi: Hình thức học như thế nào? 

Đáp: Học online, có nghĩa là sinh viên không cần phải vào lớp đúng giờ quy định, nhưng sinh viên có thể vào lớp bất cứ giờ nào (rảnh) trong ngày để hoàn tất các bài tập yêu cầu. Mỗi khóa học kéo dài 8 tuần, mỗi tuần được tính từ sáng Thứ hai đến tối Thứ bảy. 

 

Hỏi: Học phí như thế nào?

Đáp: Từ Viện Trưởng cho đến nhân viên kỹ thuật vi-tính đều phục vụ bất vụ lợi (không lương), vì thế CBTS không nhận học phí của sinh viên; ngoại trừ $50 USD lệ phí ghi danh mà thôi. 

 

Hỏi: Điều kiện để được học là gì?

Đáp: Tất cả các Cơ-đốc nhân trưởng thành từ các hệ phái Tin-lành thuần túy. Tất nhiên, ứng sinh phải có internet, có máy vi-tính, biết sử dụng vi-tính, và biết đánh máy. Ứng sinh nào không có bằng tốt nghiệp lớp 12 chỉ cần cho biết lý do, thì sẽ được nhập học, với điều kiện trong ba (3) khóa học đầu tiên sinh viên đó phải đạt được điểm trung bình (C).

 

Hỏi: Cách thức ghi danh như thế nào?

Đáp: Vào mạng chủ của CBTS là www.thevbi.net hoặc www.cbts.online chọn mục Ghi Danh, sau đó điền đơn ghi danh học trực tuyến, đóng $50 USD lệ phí ghi danh, gửi một ảnh chân dung, và chụp bằng tốt nghiệp lớp 12 và các văn bằng đã có gửi qua email: truongkinhthanhchovn@gmail.com. Hoặc liên lạc: (360) 704-9252

 

Hỏi: CBTS có giá trị hay được công nhận hay không?

Đáp: CBTS được tiểu bang Washington cấp giấy phép hoạt động là một trường tư thục bất vụ lợi. Tuy nhiên, quan trọng là CBTS được Đức Chúa Trời Ba Ngôi chứng nhận, bằng chứng là nhiều sinh viên tốt nghiệp đã mở và chăm lo được nhiều Hội Thánh. Điều này cũng như, chúng ta hỏi: Yếu tố nào được kể là một trường đại học danh tiếng nhất của Hoa Kỳ? Thì người ta sẽ trả lời: Một trong những yếu tố quan trọng là các sinh viên trường đó đạt được nhiều giải Nobel nhất.

 

Viện trưởng, Mục sư Phạm Ngọc Hùng

bottom of page