top of page

Giáo Sư:

Điều kiện cần và đủ: Viện luôn là môi trường phục vụ cho những ai được ơn kêu gọi bước vào công tác Cơ-đốc giáo dục. Tuy nhiên, một ứng viên muốn tham gia Giáo sư Đoàn cần hội đủ các tiêu chuẩn như: Có đức tin không mâu thuẫn với tín lý của Viện, có tư cách đạo đức chuẩn mực của một Cơ-đốc nhân trưởng thành, có sự kêu gọi, khả năng và ân tứ giảng dạy, tối thiểu phải có văn bằng tốt nghiệp Cao học Thần học.

 

Cách thức ghi danh: Ứng viên phải nộp đơn ghi danh tại đây:                                              Sau khi nộp đơn ghi danh, ứng viên phải viết một “Tâm thư” với nội dung: 1) Lý do chọn tham gia với VBI, 2) mô tả sự kêu gọi và khải tượng về Cơ-đốc giáo dục, 3) lời cam kết tình nguyện phục vụ không vụ lợi, gửi Tâm thư này đến Giáo sư Đoàn trưởng và Giám học qua email. Đồng thời, ứng viên cần có thư giới thiệu của hai người (mục sư hoặc giáo sư), trong hoặc ngoài VBI, cùng với thông tin (email, phone) của hai người giới thiệu đó. Sau cùng, ứng viên phải scan tất cả các văn bằng mà mình đã có và gửi qua email: giamhoc@thevbi.net

 

Thực tập sinh (Phụ giáo): Sau khi được chấp thuận, ứng viên sẽ được nhận làm phụ giáo trong thời gian một năm, tương đương với ba khóa học. Trong thời gian này người phụ giáo sẽ được giáo sư thực thụ hướng dẫn và phân công việc trong các lớp học thực tế. Kết thúc mỗi khóa học, người phụ giáo phải được một thư xác nhận và lời phê của người giáo sư hướng dẫn. Nghĩa là, sau ba khóa học (một năm) thì người phụ giáo phải có ba lá thư xác nhận của các giáo sư hướng dẫn để gửi về cho Giáo sư Đoàn trưởng. Nếu người phụ giáo bị một trong các giáo sư hướng dẫn từ chối, thì thời gian thực tập của người phụ giáo đó coi như kết thúc và bị loại khỏi tiến trình tuyển dụng. (Quy định này áp dụng cho tất cả các ứng viên).

 

Giáo sư thực thụ: Sau thời gian thực tập, người phụ giáo đã hoàn thành tốt công việc và được xác nhận của các giáo sư hướng dẫn thì sẽ được công nhận là thành viên chính thức của Giáo sư Đoàn. Người Tân giáo sư sẽ được Giáo sư Đoàn trưởng phân công giảng dạy các lớp học theo quy định, hoặc là người Tân giáo sư phải đăng ký các môn học mà mình muốn giảng dạy trong giáo trình của Viện. Sau năm (5) khóa giảng dạy đầu tiên, người Tân giáo sư sẽ được Giáo sư Đoàn cấp một chứng chỉ Giáo sư Thực Thụ. Đồng thời, mỗi năm các giáo sư phải tham dự các buổi hội thảo về nâng cao sư phạm. 

 

Phụ cấp của giáo sư: Viện không cam kết cung cấp lương hay phụ cấp cho bất cứ giáo sư nào, theo tinh thần “tình nguyện phục vụ không vụ lợi” mà các giáo sư đã cam kết trong “Tâm thư”. Tuy nhiên, với đức tin vào sự tiếp trợ từ Chúa, sau mỗi khóa học thì các giáo sư (có) đứng lớp sẽ được nhận món quà tình thương là $300 USD.

bottom of page