top of page

Th 7, 20 thg 6

|

3210 Sleater Kinney Rd NE

THE VIETNAMESE BIBLE INSTITUTE 8TH ANNUAL CONFERENCE

This conference is an important theological gathering of the Vietnamese Bible Institute’s staff, professors, and students from many countries throughout the world. We hope you will be able to participate in this exciting opportunity.

Registration is Closed
See other events
THE VIETNAMESE BIBLE INSTITUTE 8TH ANNUAL CONFERENCE
THE VIETNAMESE BIBLE INSTITUTE 8TH ANNUAL CONFERENCE

Thời gian & Địa điểm

20:00 20 thg 6, 2020 – 22:00 22 thg 6, 2020

3210 Sleater Kinney Rd NE, 3210 Sleater Kinney Rd NE, Olympia, WA 98506, USA

Khách

Giới thiệu về sự kiện

This conference is an important theological gathering of the Vietnamese Bible Institute’s staff, professors, and students from many countries throughout the world. We hope you will be able to participate in this exciting opportunity.

Hội thảo năm nay sẽ là một sự hội ngộ của các nhân viên, giáo sư, và sinh viên của Thánh Kinh Viện Việt Nam đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi mong rằng quý vị có thể tham dự trong kỳ Hội thảo đầy phước hạnh này.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page