top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

VỤ HUYẾT ÁN TẠI BẾT-LÊ-HEM

Đã cập nhật: 8 thg 1

Đề tài: Vụ Huyết Án tại Bết-lê-hem

 

Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác-sĩ đánh lừa, thì tức-giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác-sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng-nghiệm lời đấng tiên-tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, Phàn-nàn, than-khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chên khóc các con mình, Mà không chịu yên-ủi, vì chúng nó không còn nữa. (Ma-thi-ơ 2:16-18)

 

Dẫn nhập:

 

1.     Cùng một sự kiện, khác nơi chốn và thời gian

 

Thông thường vào ngày lễ Giáng sinh, chúng ta thường thấy các nhà thờ trang trí hình ảnh các mục đồng, thiên sứ báo tin, máng cỏ, Ma-ri và Giô-sép; rồi ba vua, tức là các bác-sĩ đông-phương cùng các con lạc đà, những món quà, và ngôi sao. Thế nhưng, có một nhóm người khác mà ít khi được nói đến đó là những đứa trẻ bị giết hại bởi vua Hê-rốt. Trong nội dung bài học sáng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những bài học liên hệ đến nhóm người này.


Chúng ta biết rằng sự kiện các thiên sứ báo tin cho các mục đồng trong đêm Chúa Giê-su sinh ra trong máng cỏ tại Bết-lê-hem cũng là cùng một đêm mà các bác-sĩ đông-phương đã nhìn thấy ngôi sao lạ.

 

Thế nhưng, các bác-sĩ: “khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ-lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ-vật, là vàng, nhũ-hương, và một-dược,” (Ma-thi-ơ 2:11) thì sự kiện này xảy ra ít nhất cũng nhiều tháng sau sự kiện các mục đồng: “họ vội-vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:16.)

 

Bởi vì, về mặt thời gian tính: Sau khi các bác-sĩ thấy ngôi sao báo hiệu Đấng Cứu Thế ra đời thì họ phải mất nhiều tháng để đi từ đông-phương (I-ran) đến Giê-su-sa-lem bằng phương tiện lạc đà. Về mặt địa lý: Theo ngôn ngữ của Kinh Thánh nói, khi các mục đồng thấy Chúa Giê-su là trong máng cỏ tại nhà trọ ở Bết-lê-hem, còn các bác-sĩ là vào nhà của Ma-ri và Giô-sép tại Na-xa-rét để gặp Chúa Giê-su. Cho nên, rõ ràng là hai vị trí địa lý khác nhau và ở hai thời điểm khác nhau.

 

Cộng thêm, sự kiện vua Hê-rốt dựa trên lời khai của các bác-sĩ mà ông ta đã ra lệnh giết các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Điều này cho thấy Hê-rốt có thông tin rằng Chúa đã sinh ra trong vòng nhiều tháng rồi. Nên để chắc ăn, ông ta ra lệnh giết các trẻ em từ hai tuổi trở xuống để trừ hao.

 

2.     Những đứa bé trai vô tội bị giết

 

Câu hỏi được đặt ra là vua Hê-rốt đã giết bao nhiêu đứa bé trai vô tội từ hai tuổi trở xuống tại Bết-lê-hem?

 

Theo như Bách khoa toàn thư của Công-giáp thì có chừng 14,000 đứa bé trai đã bị giết hại bởi vua Hê-rốt. Còn theo giáo hội Đông-phương thì có 64,000 bé trai đã bị giết hại. Tuy nhiên, những nhà giải kinh sau này như, William Barclay cho rằng những con số đó là quá nhiều so với dân số của làng Bết-lê-hem trong thời Chúa Giê-su giáng sinh. Con số chính sát là không ai biết được, nhưng không thể nào chỉ là đếm trên đầu ngón tay như một số người đã gợi ý. Bởi vì, nếu chỉ là năm bảy đứa trẻ thì không thể nào Hê-rốt lại không có thông tin từng đứa một, và như thế thì Chúa Giê-su không thể trốn thoát (suy luận thông thường mà nói.) Nhưng lý do tôi không tin là 5-7 trẻ bị giết vì Kinh thánh nói không phải chỉ tại thành Bết-lê-hem thôi mà là các trẻ nhỏ trong cả hạt đều bị giết. Dù là ít hay nhiều thì những đứa trẻ vô tội đã bị giết hại bởi vua Hê-rốt.

 

3.     Vụ án đã được biết trước

 

Nhiều người đã đổ lỗi, và cho rằng vì Chúa Giê-su giáng sinh nên những đứa trẻ vô tôi đã bị giết hại. Tất nhiên, những người nói như thế là những người không có lòng tin và cũng không hiểu biết Kinh Thánh. Bởi vì, Kinh Thánh nói rằng “ma quỷ mới là kẻ cướp giết vào hủy diệt;” còn “Chúa Giê-su đến là để ban sự sống” (Giăng 10:10.)


Ứng dụng: Nhiều người lý luận rằng, Chúa hiện hữu trong thế giới này, vậy tại sao thế giới này nhiều tội ác vậy? Câu trả lời là, vì nơi đâu trên thế giới này không chấp nhận Chúa thì tội lỗi và ma quỷ hành động tại đó. Điều này hoàn toàn đúng trên phương diện quốc gia, vùng địa lý, và lòng con người.

 

Điều quan trọng trong vụ án các bé trai bị giết hại tại Bê-lê-hem bởi vua Hê-rốt đã được Tiên tri Giê-rê-mi nói tiên tri từ hơn 600 năm trước. Vì thế, trong phân đoạn Kinh Thánh này Sứ đồ Ma-thi-ơ đã nói rằng lời tiên tri của Giê-rê-mi đã ứng nghiệm.

 

“Vậy là ứng-nghiệm lời đấng tiên-tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, Phàn-nàn, than-khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chên khóc các con mình, Mà không chịu yên-ủi, vì chúng nó không còn nữa.” (Ma-thi-ơ 2:17-18)

 

Có một vấn đề về địa lý được đặt ra ở đây là sự khác biệt về tên gọi của hai thành phố Ra-ma và Bết-lê-hem. Bởi vì Tiên tri Giê-rê-mi nói là Ra-ma, nhưng vụ án thật sự xảy ra thì ở Bết-lê-hem. Như vậy hai nơi này có phải là một hay không?

 

Trước hết chúng ta hãy nói về sự kiện “Ra-chên khóc các con mình.” Đó là lúc Ra-chên sinh đứa con út là Bên-gia-min và vì khó sanh, Ra-chên đã than khóc trong hơi thở cuối cùng vì phải để lại các con trai của mình. Sự kiện này đã xảy ra gần Bết-lê-hem. “Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem.” (Sáng-thế Ký 35:19) Như vậy, Ra-chen được chôn tại Bết-lê-hem.

 

Bây giờ chúng ta nói đến thời kỳ của tiên tri Sa-mu-ên, nơi ông sống và phục vụ được gọi là Ra-ma “Đoạn, người trở về Ra-ma, là nơi có nhà người” (I Sa-mu-ên 7:17a.) Nhưng khi tiên Tri Sa-mu-ên nói với Sau-lơ và người đầy tớ đi tìm lừa bị lạc thi họ gặp người của Sa-mu-ên gần mộ của Ra-chên, “Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chên” (I Sa-mu-ên 10:2.)

 

Nói tóm lại, Ra-ma và Bết-lê-hem là hai địa danh khác nhau, tuy nhiên chúng ở gần nhau trong vòng mười Km. Vì thế, người đương thời có khi gọi là Ra-ma và cũng có khi gọi là Bết-lê-hem. Cũng như chúng ta đã thấy ở trên, Ra-chên được chôn tại Bết-lê-hem, nhưng ngôi mộ của bà thì được nằm trong thành Ra-ma trong thời của tiên tri Sa-mu-ên.


Ứng dụng: Tất nhiên việc Kinh thánh gọi một nơi với nhiều tên gọi khác nhau cũng không phải là ít nên không có gì khó hiểu hay mâu thuẫn, nhưng điều quan trọng là khi Ra-chên chết không hề nói một lời tiên tri nào cả. Tất nhiên, chúng ta hiểu là bà đã than khóc trước khi chết dầu Kinh thánh không nói rõ điều đó. Nhưng vấn đề là tiếng than khóc của Ra-chên lại là một lời tiên tri đối với tiên tri Giê-rê-mi và cả sứ đồ Ma-thi-ơ. Tại sao?

 

4.     Lời tiên tri đã được ứng nghiệm lần thứ nhất

 

Bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao “tiếng khóc” của Ra-chên trước khi chết lại được tiên tri Giê-rê-mi áp dụng trong thời đại của mình?

 

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Tại Ra-ma nghe có tiếng than-thở, khóc-lóc đắng-cay. Ra-chên khóc con-cái mình, mà không chịu yên-ủi về con-cái mình, vì chúng nó không còn nữa! (Giê-rê-mi 31:15)

 

Khi Ra-chên khóc lúc gần chết vì sinh khó thì bà đã “nói tiên tri” vì bà đã thấy trước cảnh con trai của mình là Giô-sép sẽ bị bán làm nô lệ. Vì thế, tiếng khóc đó cũng là một lời tiên tri cho dân tộc Y-sơ-ra-ên nói chung. Cho nên, tiên tri Giê-rê-mi trong bối cảnh nước Giu-đa bị quân đội của vua Nê-bu-cát-nết-sa tàn phá và bắt dân sự đi lưu đày qua Ba-bi-lôn, ông đã được Thánh Linh soi sáng để hiểu được ý nghĩa trong tiếng khóc của Ra-chên năm xưa.

 

Chúng ta biết rằng vua Nê-bu-cát-nết-sa đã bắt đi 10,000 người (bản tiếng Việt dịch là một muôn) trẻ có học thức và có nghề nghiệp chuyên môn, trong đó có cậu thiếu niên Đa-ni-ên và ba người bạn trẻ. Nhưng phần lớn là những đứa trẻ bị chết vì tra tấn và kiệt sức.  

 

Người dẫn đi cả dân Giê-ru-sa-lem, hết thảy những quan tướng, và những lính chiến mạnh-mẽ, số là một muôn người; lại cũng bắt hết thảy các thợ mộc và thợ rèn; chỉ còn lại những thường-dân của xứ. (II Các vua 24:14)


Ứng dụng: Nếu các anh của Giô-sép là đại diện cho những con người bị ma quỷ, satan lợi dụng để giết hại một người trẻ của Đức Chúa Trời, thì vua Nê-bu-cát-nét-sa cũng là hình ảnh của satan muốn tiêu diệt những người trẻ của tuyển dân. Hãy nhớ rằng satan ở trong mọi thời đại đều có một kế hoạch để tiêu diệt giới trẻ. (Chúng ta sẽ nói rõ hơn điều này trong phần kế tiếp.)

 

5.     Lời tiên tri đã được ứng nghiệm lần thứ hai

 

Và, 600 năm sau khi Giê-rê-mi tuyên bố lời tiên tri (lời than khóc) của Ra-chên đã ứng nghiệm, thì một lần nữa Sứ đồ Ma-thi-ơ đã tuyên bố lời tiên tri đó lại ứng nghiệm. Như vậy, chúng ta thấy rằng những lời tiên tri trong Cựu ước không chỉ đơn thuần là được nói cho dân Y-sơ-ra-ên mà thôi, nhưng những gì xảy ra cho dân Y-sơ-ra-ên thì cũng đều có liên hệ đến chính cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-su. Hay nói một cách khác là hầu như mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh là nói về Chúa Giê-su, kể cả một tiếng than khóc của Ra-chên trước khi chết.


Ứng dụng: Như đã nói ở trên, satan muốn tiêu diệt cậu trai trẻ Giô-sép nhưng thất bại. Nê-bu-cát-nết-sa muốn giết hại thế hệ trẻ của Giu-đa bằng việc bắt đem v​ề Ba-bi-lôn tẩy não, cho thờ lạy thần tượng và văn hóa đồi bại, nhưng cũng thất bại vì Chúa khiến Đa-ni-ên và các bạn của ông ảnh hưởng ngược lại trên vương triều đó. Và, khi Chúa Giáng sinh thì một lần nữa satan muốn giết hại Hài nhi Giê-su nhưng cũng đã thất bại. Satan ngày nay đang ra sức hủy hải giới trẻ nói chung và trong Hội thánh nói riêng, nhưng tôi tin rằng chúng cũng sẽ thất bại. Tuy nhiên, vẫn phải có những thiệt xảy ra như sự kiện các đứa trẻ bị giết tại Bết-lê-hem. Vậy câu hỏi được đặt ra là làm sao để nhận diện được kế hoạch của satan và tránh thiệt hại tối đa cho các con trẻ của chúng ta.


6.     Lời tiên tri đã được ứng nghiệm lần thứ ba


Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã giết hại giới trẻ của vương quốc Giu-đa và đem chúng qua Ba-bi-lôn để tẩy não và rửa sạch đức tin trong lòng chúng trong 70 năm. Nhưng 600 năm sau Hê-rốt lập lại lịch sử khi muốn tiêu diệt Chúa Giê-su từ trong trứng nước nên đã giết hại những bé trai tại Bết-lê-hem. Và cả tiên tri Giê-rê-mi và Sứ đồ Ma-thi-ơ đều xem hai sự kiện này là nghiêm trọng giống nhau do cùng một lời tiên tri (tiếng khóc) của Ra-chên đã báo trước.

 

Bài học ở đây là, Nê-bu-cát-nết-sa và Hê-rốt chính là hình ảnh của satan luôn muốn tiêu diệt các con trẻ của Chúa trong mọi thời đại. Câu hỏi được đặt ra là, trong thời đại của chúng ta thì satan có giết hại các con trẻ không? Và phương cách của satan là gì? Câu trả lời mà ai trong chúng ta cũng đều biết rõ là satan đang giết hại giới trẻ nói chung và giới trẻ trong Hội thánh nói riêng bằng những hình thức tinh vi hơn vua Nê-bu-cát-nết-sa và Hê-rốt bội phần. Sau đây là những cách thức mà satan đang làm:

 

·      Mạng xã hội

 

Các trang mạng xã hội đang giết chết tinh thần, sức khỏe, và tất nhiên là đức tin của giới trẻ. Ví dụ như ứng dụng Tik Tok, những người tạo ứng dụng này có một chủ đích rõ ràng khi truyền tải những thông điệp đến cho người dùng và đặc biệt là giới trẻ.


“TikTok may surface potentially harmful content related to suicide and eating disorders to teenagers…,TikTok is far from the only social platform to be scrutinized by lawmakers and mental health experts for its impact on teens.” (CNN 1/11/2023)

 

Tạm dịch: Tik Tok có thể hiển thị nội dung có hại tiềm ẩn liên quan đến tự tử và rối loạn ăn uống cho thanh thiếu niên…,TikTok đáng lo hơn một là nền tảng xã hội và cần được các nhà lập pháp và chuyên gia sức khỏe tâm thần xem xét kỹ lưỡng về tác động của nó đối với thanh thiếu niên.

 

·      Nghị trình của cánh tả

 

Cánh tả đang vận dụng tất cả mọi khả năng của họ để đẩy giới trẻ đi vào con đường của sự hư hoại. Họ dùng trường học để dạy trẻ em tiểu học về LGBT. Chúng đầu độc các em về tự do giới tính. Điển hình là cựu tổng thống Obama đã trang trí đèn bảy màu (cầu vồng) tại nhà Trắng, và ra lệnh hành pháp về quyền sử dụng nhà vệ sinh cho các trẻ LGBTQ như sau:

 

“The Obama administration will order all US public schools to allow transgender students to access restrooms that match their identities” (The Guardian 5/12/2016.)

 

Tạm dịch: Chính quyền Obama sẽ ra lệnh cho tất cả các trường công lập ở Mỹ cho phép học sinh chuyển giới vào nhà vệ sinh phù hợp với định dạng tính của riêng chúng.


Ví dụ: Một chị em trong Hội thánh chúng ta kể lại: Con gái em bị rối loạn tinh thần vì cô giáo và bạn bè nói rằng, em có thể chọn lựa giới tính nào mình muốn.

 

·      Thức uống

 

Satan không chỉ dùng mạng xã hội, chủ nghĩa cực tả để giết hại con em chúng ta mà thôi. Nhưng nó còn ảnh công khai đầu độc giới trẻ bằng thức ăn, thức uống, phim ảnh. Chúng ta hãy xem một thứ thức uống mà nhiều người ưa thích chứ không phải giới trẻ mà thôi. Nhưng ít ai biết rằng cái logo của họ chính là hình ảnh của satan. Tôi muốn nói đến chính là Starbucks Coffee. Hãy xem logo của họ sau đây:   


 

Các logo của Starbucks đã được thay đổi trong ba lần, nhưng nội dung chính vẫn là hình của một nữ thần có hai đuôi hoàn toàn phù hợp với tượng của một nữ thần Hy-lạp mà người ta đã tìm thấy năm 1920.

 

Một thứ nước uống tăng lực khác mà nhiều người nhất là giới trẻ rất yêu thích. Nhưng tên và logo của loại nước này công khai đề tên của satan và dấu hiệu 666. Tôi muốn nói đến loại nước tăng lực Monster. Hãy xem hình bên dưới đây:

 

 

Monster nghĩa là ác quỷ như hình kế bên với cái chỉa ba. Ngoài ra logo "3 con đỉa" chính là ký tự của số 6 trong tiếng Hê-bơ-rơ (hình thứ 3), nghĩa là tên của satan và dấu của nó là 666. Thế mà ít ai biết và đưa nó vào cơ thể mình mỗi ngày.

 

·      Đồ ăn

 

Khi nói đến đồ ăn thì đâu ai nghĩ rằng satan cũng muốn đóng nhãn hiệu của nó. Nhưng thật sự là có thật. Trước đây không biết tôi cũng từng mua loại bánh ngọt này cho các con của mình, nhưng mỗi lần cầm bịch bánh lên tôi tự hỏi: Tại sao họ lại in hình trên mỗi cái bánh cách rõ ràng như thế? Và nó có ý nghĩa là gì? Tôi muốn nói đến loại bánh OREO Cookies. Xen hình bến dưới đây:

 


Tại sao họ không in hình một cái gì khác hay là in đủ thứ loại hình? Nhưng thật ra hình trên cái bánh chính là dấu hiệu của satan giáo.

 

·      Phim ảnh

 

Nói đến phim ảnh thì chúng ta nghĩ ngay đến Hollywood. Tất nhiên, Hollywood là hang ổ của satan, nhưng ngay cả một hãng phim của thiếu nhi là Walt Disney cũng là tay chân của satan. Trong tất cả các bộ phim thiếu nhi mà hãng này sản xuất không có một phim nào nói đến đức tin Cơ-đốc, mặc dầu trẻ em Hoa Kỳ đa số là thuộc các gia đình Cơ-đốc từ những ngày mà hãng này mới thành lập. Một số thông tin (chưa kiểm chứng) nói rằng hãng phim này chuyên cung cấp các trẻ em cho các tỷ phú Hoa Kỳ để lạm dụng tình dục.

 


Phai chăng người ta cố tình dùng font chữ như thế để thể hiện dấu hiệu của satan là 666?

 

7.     Bài học ứng dụng

 

Nhân mùa Giáng-sinh về, qua phân đoạn Kinh Thánh này Chúa Thánh Linh muốn bày tỏ cho Hội Thánh phải thật khôn ngoan mà nhận biết kế hoạch của satan, ma quỷ đang giết chết linh hồn của những con trẻ, trong đó có con em của chúng ta.

 

Tại sao satan muốn tấn công giới trẻ? 


Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.” (Ma-thi-ơ 19:14)


Chúa Giê-su bảo hãy đưa giới trẻ đến cùng Ngài, thì tất nhiên satan muốn kéo giới trẻ về phía của nó. Chúa Giê-su nói giới trẻ là đối tượng của nước thiên đàng, thì satan cũng sẽ kéo giới trẻ gia nhập địa ngục.


Satan biết, một khi giới trẻ bị giết chết tâm linh thì các thế hệ tiếp theo sẽ thuộc về satan. Đó là lý do tại sao các nhà thờ tại Mỹ hiện nay chỉ còn lại vài người tín đồ già. Tại sao các giáo hội danh tiếng lâu đời là nền tảng cho những giáo lý Cơ-đốc như Luther giáo, Trưởng nhiệm, Giám lý, Anh giáo-Hoa kỳ, thì bây giờ những giáo phái này đi đầu trong sự thực hành tội dâm dục là chấp nhận LGBT.

 

Tôi muốn kêu gọi những ai đang đứng trong những giáo hội này (những giáo hội chấp nhận LGBT) hãy lấy đức tin mà bước ra khỏi đó trước khi nó giết chết đức tin của chúng ta và đón nhận sự đoán phạt của Chúa.

 

Chúng ta phải nhân danh Chúa Giê-su mà giải cứu con cái chúng ta ra khỏi mọi ảnh hưởng của satan. Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho giới trẻ của chúng ta. Chúng ta phải có chương trình huấn luyện lời Chúa cho con em chúng ta biết chống lại những nghị trình của satan.


Kết luận: Ra-chên đã "than khóc" trước lúc lâm chung. Tiếng khóc của Ra-chên là một lời tiên tri báo trước về sự lưu đày của Giô-sép. Sự lưu đày của Giô-sép là lời tiên tri cho dân Giu-đa trong thời của tiên tri Giê-rê-mi. Dân Giu-đa bị lưu đày và bị giết hại là lời tiên tri cho dân Giu-đa trong thời điểm Chúa Giê-su giáng sinh. Trong tất cả những sự kiện này Kinh thánh đã cho chúng ta thấy rõ một bức tranh rõ ràng về kế hoạch và công việc của satan đối với giới trẻ. Vì thế, chúng ta phải thực hành lời phán của Chúa Giê-su "hãy đem con trẻ đến cùng Ngài!" Các cha, mẹ, ông, bà trong Hội thánh Chúa, hãy mau chóng cứu lấy những đứa trẻ của chúng ta và bao nhiêu đứa trẻ khác ở bên ngoài kia trong các thành "Bết-lê-hem."

 

Amen!


Đây là bài giảng của Mục sư Phạm Hùng cho Hội Thánh Olympia (Chúa nhật 12-17-2023.)

 

Mọi người có thể sử dụng nội dung bài bài giảng này nhưng vui lòng tôn trọng tác quyền. 

 

Chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

ความคิดเห็น


bottom of page